Välkommen till föreningen Mad heritage and contemporary arts.

Vi vill uppmärksamma frågor om kulturarv, kreativa uttryck och mental hälsa samt att verka för att människor som varit patienter inom psykiatrin och utsatts för övergrepp men också kanske har positiva minnen, erkänns och blir viktiga aktörer för att förvalta psykiatrins kulturarv.

Our aim is to draw attention to issues of cultural heritage, creative expression and mental health. We work to ensure that people who have been patients in psychiatry, who have been abused but also may have positive memories, are recognized and become important actors in managing psychiatry’s cultural heritage.

Bild: Patientmålning i Lillhagens kulvert
Photo: Patient painting at Lillhagen culverts
Photo: A. Engström 2020

© 2021 Mad Heritage and Contemporary Arts All Rights Reserved.