Antologin ”Mad studies, kulturarv och konst”

Vi har beviljats projektstöd ur Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020 samt anslag ur Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur för att sammanställa en antologi. Antologin heter ”Mad studies, kulturarv och konst” och är ett steg mot att etablera det nya forskningsfältet Mad Studies i Sverige. Boken ges ut på Trapart förlag och kommer att släppas under Kulturnatta den 28 oktober 2022 på bokhandeln Aniara i Göteborg.

The anthology ”Mad studies, cultural heritage and art”

We have been granted project funding from the Swedish Heritage Academy’s 2020 development funds and from the King Gustav VI Adolf Foundation’s fund for Swedish culture to compile an anthology. The anthology ”Mad studies, cultural heritage and art” is a step toward establishing the new research field of Mad Studies in Sweden. The book is published by Trapart publishing house and will be released during Culture Night on 28 October 2022 at the bookstore Aniara in Gothenburg.

Vi kommer löpande att publicera valda delar av boken här.
We will continuously publish selected parts of the book here.

Läs artiklarna /Read the articles