Inspiration till föreningen fick vi efter ett symposium om Konst och återhämtning som arrangerades på Akademin Valand i februari 2018.

På symposiet lyftes konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning och att detta är ett kulturarv som återupptäcks. Under 1900-talet utvecklades dansterapi, musikverksamhet och konstateljéer och idag finns ett ökat intresse för att integrera olika former av kultur i olika insatser för personer med psykisk ohälsa. På symposiet uppmärksammades även att olika former av kultur hjälper människor att hitta sammanhang, tillfredsställelse och mening.

På symposiet talade Elisabeth Punzi om forskningsperspektiv, Annica Engström om konstnärlig verksamhet vid aktivitetscenter för personer med psykisk ohälsa och Marta Wandt och Bo Stefan Johansson delade med sig av personliga reflektioner om att använda konst och skapande som en väg till återhämtning och visade sin konst. Dessutom berättade Stefan Karlsson och Karin Olander Carlsson om konstateljén vid Psykiatri affektiva, Sahlgrenska.

Det var en fantastisk dag där brukare, kliniker, konstnärer, musiker, tjänstemän och forskare möttes och utbytte erfarenheter och gav varandra inspiration.

Drawing by Marta Wandt

I dag samlar jag på mig saker från naturen. Saker som har en form, eller en rörelse som speglar något inom mig själv. Jag har ett förråd med frökapslar, torkade blad, stenar och annat. Jag plockar fram något ur mitt förråd som talar till mig och som jag tycker gestaltar den känsla som jag har inombords just då.

Jag börjar att teckna av det jag funnit. Det blir en rörelsepå pappret. Sen söker och trevar jag mig fram.

Jag förlorar mig ofta i bilden, och får en desperat känsla av att vilja hitta en struktur och få ett fotfäste. Men för att citera den svenske poeten Erik Johan Stagnelius, så är ”Kaos granne med gud” och det föds något i bilden som håller ihop.

Jag landar och blicken lyfte. Jag njuter av att fylla pappret med färger och linjer som talar till varandra. Och allt blir ljust och hoppfullt i ett organiskt mikrokosmos.

Marta Wandt

Bo Stefan Johansson

Det är först när man gjort sin tavla eller sitt konstverk som man kan uppleva en befriande känsla.
Konstverket talar tillbaka till en.
Ibland händer det direkt eller så tar det flera månader eller år.
När man är inne i en process så tänker man inte på sin jobbiga situation. Då arbetar tankarna med att skapa.
Detta medför att man får en paus från sitt eventuella lidande och läker snabbare.
Konst är som en slags ”jordning” som på ett ibland icke förståeligt sätt
knyter ihop världen med känslorna. Färg är som vitaminer för själen.

Bo Stefan Johansson