9-10 november 2021 deltog vi i konferensen Forum Kulturarv, arrangerad av Kulturarvsakademin.  Två dagar fyllda med kulturarvsdebatt och möten kring olika kulturarvsaktiviteter i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken. Tema för konferensens är ”Kulturarv för framtiden.”
Vi presenterade vårt arbete med antologin Madstudies,kulturarv och konst och visade målningar, poesi och utdrag ur texter som kommer att ingå i boken. Första dagen avslutades med mingel på Börsen och middag i Chalmerska huset.

9-10 November 2021 we participated in the Forum Cultural Heritage conference, arranged by the Cultural Heritage Academy. Two days filled with cultural heritage debate and meetings about various cultural heritage activities in Gothenburg University’s main building in Vasaparken. The theme of the conference is ”Cultural heritage for the future.” We presented our work with the anthology ”Mad studies, cultural heritage and art” and showed paintings, poetry and excerpts from texts that will be included in the book. The first day ended with drinks at Börsen and dinner in Chalmerska House.