PROGRAMFÖRKLARING

Föreningens syften är att uppmärksamma frågor om kulturarv, kreativa uttryck och mental hälsa samt att verka för att människor som varit patienter inom psykiatrin och utsatts för övergrepp men också kanske har positiva minnen, erkänns och blir viktiga aktörer för att förvalta psykiatrins kulturarv.

Föreningen är en plattform för brukare, ex-patienter, forskare, kliniker, konstnärer, musei- och kulturarvsaktörer och andra intresserade. Medlemmar kan om de önskar exempelvis skriva texter till föreningens hemsida, skapa utställningar, eller driva olika former av projekt.

På sikt kommer föreningen att söka medel för exempelvis arrangemang och kurser samt integrera sin verksamhet med forskningsinsatser.

Fokus för föreningens verksamhet ligger på samtida kulturella uttryck samt psykiatrins materiella och immateriella kulturarv samt vad vi kan lära av historien. Minnen och berättelser kan uttryckas i klassiska former av dokumentation såsom forskningsartiklar, autobiografier, journalistiska texter och foton men även via dikter, kreativa berättelser, konst eller konsthantverk. 2019-10-21

STYRELSE

Styrelse 2019/2020:

Ordförande Annica Engström
Kassör Helene Johansson
Sekreterare Nika Söderlund

Ledamöter Marie Erbéus och Hanna Lundblad Edling

Suppleanter Niklas Dahllöv och Pia Bergqvist
Valberedning Mats Johansson och Pia Bergqvist

Bild: Patientmålning i Lillhagens kulvert
Foto: A. Engström 2020