Här publicerar vi texter skrivna av föreningens medlemmar och av personer föreningen bjudit in för att skriva. Vi delar med oss av våra perspektiv och tankar om psykiatrins materiella och immateriella kulturarv, konst och kultur, och kulturarv och berättelser som förmedlas av personer som varit eller är ”patienter” inom psykiatrin. Ibland är vi kritiska, ibland lyfter vi möjligheter och goda erfarenheter.

  • Klicka på respektive rubrik i undermenyn (droplist) eller klicka på länkarna här nedanför så kommer du till texten.
  • Om du vill bli medlem i vår förening och delar vårt intresse är du varmt välkommen att mejla annica.engstrom@bahnhof.se

Here we publish texts written by association members and guest writers invited by the association. We share our perspectives and thoughts on the material and intellectual heritage of psychiatry, art and culture, cultural heritage and stories conveyed by people who have been, or are, ‘patients’ in psychiatry. Sometimes we take a critical approach, sometimes we illuminate opportunities and good experiences.

  • Click on each heading in the drop-down list or klick on the links below to read the article.
  • If you want to become a member of our association and share our interest, please send an e-mail to annica.engstrom@bahnhof.se