I maj 2019 arrangerades en öppen föreläsning och visning av filmen Pat. är frisk och pigg – för övrigt på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Föreläsningen hölls av vår hedersmedlem Gunnel Bergstrand och arrangerades av Center för kritiska kulturarvsstudier. Gunnel berättade om sina erfarenheter från Restad mentalsjukhus, Vänersborg, och sin kamp för att patienterna, och det de utsattes för, ska erkännas och minnas, och att aktuella missförhållanden ska upphöra.

Efter Gunnels inledning visades den film som Annica Engström gjort, där vi får följa Gunnel när hon visar runt på gamla stormavdelningen på fd Restads mentalsjukhus och berättar om behandlingen och den diagnos hon fick 1956, och hur den har påverkat de möjligheter hon haft och de val hon gjort under resten av livet.

Den stora föreläsningssalen på Psykologiska institutionen fylldes av konstnärer, arkitekter, forskare, brukare, vårdpersonal, studenter, anhöriga och andra intresserade. Gunnel svarade på frågor och det blev många frågor, känslofyllda samtal och även en och annan tår. Det är ingen överdrift att säga att föreläsningen blev en succé. Det ser vi som en indikation på att arbetet föreningen gör är viktigt och väcker engagemang.

Gunnel Bergstrand föreläser
Gunnel Bergstrand

The patient is otherwise healthy and alert

In May 2019, an open lecture and a screening of the film The patient is otherwise healthy and alert were held at the Department of Psychology, University of Gothenburg. The lecture was held by our honorary member Gunnel Bergstrand and organised by the Centre for Critical Heritage Studies. Gunnel told us about her experiences from the Restad Mental Hospital, Vänersborg, and her struggle to remember and gain recognition for patients and their suffering and the need to end current abuses.

After Gunnel’s introduction, Annica Engström’s film, in which we follow Gunnel as she shows us around the old locked ward at the former Restad Mental Hospital and tells about the treatment and the diagnosis she received in 1956 and how it affected the opportunities she has had and the choices she has made for the rest of her life.

The main lecture hall at the Department of Psychology was full of artists, architects, researchers, patients, health professionals, students, relatives and other stakeholders. Gunnel answered many questions from the audience, and there were emotional discussions and even a few tears. It is no exaggeration to say that the lecture was a success. We see this as an indication that the association’s work is important and encourages people to become involved.